Pozemkové úpravy

_

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti se zpracováním jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) a s geodetickou částí komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) pro státní pozemkové úřady. Jsme schopni zajistit všechny geodetické činnosti související s jejich zpracováním, tzn. revizi a doplnění stávajícího bodového pole, zaměření zájmového území, geometrické plány pro vyznačení obvodu úprav, geometrické plány pro zápis nového uspořádání pozemků a vytyčení nových hranic pozemků po schválené úpravě. Projekční práce související s JPÚ zajišťujeme externími odborníky.

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Jaroslav Choutka 777 920 125