Geografický informační systém

_

  • Jak jednoduše využít data, která jsou schována v šuplíku?
  • Jak získat mapy, které jsou poskytovány ze zákona zdarma?
  • Jak přehledně spravovat svůj majetek?

Odpovědi na tyto otázky vyřešíte pořízením geografického informačního systému (GIS), který nabízíme jak pro potřeby obcí a měst, tak i pro různé správce technického vybavení a pozemků. Naše společnost využívá na trhu nejrozšířenější systém MISYS vyvinutý společností GEPRO Praha. Jde o modulární informační systém, který umí ve spravovaném území pracovat se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. Datový základ systému obvykle tvoří informace o majetkoprávních vztazích, o skutečném stavu a rozvoji území a případně další podklady a evidence. Je dodáván jak v samostatných instalacích, tak v síťové verzi.

Aktivním uživatelům je k dispozici varianta s možností editace dat. Pro menší obce a správce pozemků bývá dostačující prohlížecí verze MISYS-VIEW, která je navíc pro nekomerční využití zcela zdarma. V systému MISYS je samozřejmostí kreslení poznámkových výkresů, měření vzdáleností i ploch a tisky výstupů.

Na osvědčeném systému MISYS je postavena moderní internetová služba určená obcím a městům s názvem GEOPORTÁL GEPRO. Tato služba je nabízena zdarma ve verzi Standard, která obsahuje základní funkce (nahlížení do KN, měření vzdáleností a ploch, vyhledání parcely a adres, práci s daty katastru, apod.) a nebo ve verzi Premium, která obsahuje mnoho dalších pokročilých funkcí (online editace, majetek obce, pasporty, poznámkový výkres, mobilní aplikaci apod.)

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Martin Jindra 777 920 129