Geografický informační systém / geopotál / pasporty

_

  • Jak jednoduše využít data, která jsou schována v šuplíku?
  • Jak získat mapy, které jsou poskytovány ze zákona zdarma?
  • Jak přehledně spravovat svůj majetek?

Odpovědi na tyto otázky vyřešíte pořízením geografického informačního systému (GIS)/geoportálu, který nabízíme jak pro potřeby obcí a měst, tak i pro různé správce technického vybavení a pozemků. Naše společnost využívá na trhu nejrozšířenější systém MISYS vyvinutý společností GEPRO Praha. Jde o modulární informační systém, který umí ve spravovaném území pracovat se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. Datový základ systému obvykle tvoří informace o majetkoprávních vztazích, o skutečném stavu a rozvoji území a případně další podklady a evidence. MISYS je dodáván jak v samostatných instalacích, tak v síťové verzi.

Pro nejmenší obce a správce pozemků bývá dostačující prohlížecí systém MISYS-VIEW, který je navíc pro nekomerční využití zcela zdarma. Připravíme Vám pro něj mapová data, která potřebujete spravovat.

Na osvědčeném systému MISYS je postaven moderní mapový portál určený obcím a městům s názvem GEOPORTÁL GEPRO. Tato služba obsahuje mnoho funkcí, jako například přístup k oficiálním výpisům listu vlastnictví na pár kliků, přehled o obecních sítích třeba i v terénu v mobilu, mapa obecního majetku, aktuální ortofotomapy, LHP obce, pasporty majetku, poznámkové kreslení, připojení vlastních map a nebo GPS měření.

Díky spojení dat v jednom systému a funkcím aplikace lze efektivně spravovat informace o území a pohotově získávat podklady pro rozhodování. Geoportál přináší pracovníkům úřadu obce úsporu času při získávání informací z území a zpřístupňuje občanům potřebné informace.

Aplikace je dostupná v jakémkoliv zařízení včetně chytrých mobilů, umožňuje práci s katastrálními informacemi, měření, snadný tisk a sdílení konkrétního mapového výřezu. Geoportál umožňuje prezentovat občanům investiční záměry obce, zjednodušuje dohledání regulativů územního plánování pro konkrétní místo, podává informaci o poloze obecních inženýrských sítí, zobrazuje informace z pasportů obecního majetku (například o údržbě zeleně, z evidence hřbitova, stav mobiliáře, kontakty na veřejné služby a firmy). Občané mají možnost nahlásit úřadu poruchu na obecním majetku nebo prostřednictvím textového formuláře podat jinou informaci.

Mapový portál provozujeme například pro obce Šlapanov, Velká Losenice, Maleč, Rušinov, Hradec, Kamenice, Vyskytná n/J, Stránecká Zhoř, Přibyslavice a další. Působíme v Kraji Vysočina (okresech Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč, Pelhřimov) a dalších (Chrudim, Kutná Hora, Svitavy, Benešov).

Ukázku Geoportálu si můžete prohlédnout zde, další funkce pro přihlášené uživatele předvedeme po domluvě osobně.

Obcím také pomůžeme s pasportizací majetku. Zpracujeme například pasport komunikací a dopravního značení, pasport lamp veřejného osvětlení, pasport hřbitova, údržby zeleně a další.

Zpracováváme také přehled vlastníků pozemků pro jednání valné hromady honebního společenstva.

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Martin Jindra, 777 920 129, jindra@geonova.cz