Inženýrská geodézie

_

Naše společnost poskytuje služby ve všech oblastech inženýrské geodézie. Ve spolupráci s projektanty a zhotoviteli staveb jsme připraveni vyřešit úkoly související s přípravou staveniště (vyznačení dočasných a trvalých záborů), vybudováním měřické a vytyčovací sítě a prostorovým vytyčením stavebních objektů včetně případného zajištění vytyčených směrů na stavební lavičky.

Dále zajišťujeme kontrolu geometrických parametrů zadaných objektů a zařízení, kontrolu osazení konstrukčních prvků a pozorování posunů či přetvoření vybraných objektů. V neposlední řadě jsme schopni provést měření a výpočty spojené s určováním objemů při zemních pracích nebo při určování objemů skládek materiálu.

Veškerá předávaná dokumentace je v souladu se zákonnými požadavky ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Jiří Venc 777 920 119