O nás

_

Naše společnost vznikla v listopadu roku 1992 a patří tak k nejstarším a nejvýznamnějším poskytovatelům geodetických služeb v regionu. Za tu dobu máme za sebou velké množství úspěšně zvládnutých zakázek jak v České republice tak i v zahraničí.

V současné době sídlíme v moderních kancelářských prostorách v ulici Nádražní 397 v Havlíčkově Brodě.

Základem naší odborné činnosti je práce v katastru nemovitostí (včetně geodetických prací prováděných v rámci pozemkových úprav), inženýrská geodézie a v neposlední řadě také zavádění a správa geografických informačních systémů. Důležitou součástí našich aktivit je pořádání výstavy ZAHRADA, která se v současné době řadí mezi největší a nejvýznamnější výstavy na Vysočině.

Pro svoji činnost máme k dispozici nejmodernější přístrojové (TOPCON, SOKKIA) a softwarové (GEUS, Bentley MicroStation, GeoStoreV6) vybavení, které prochází pravidelnou certifikací a aktualizací.

Naše společnost zaměstnává zkušené pracovníky s dlouholetou odbornou praxí. Máme tak úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie, autorizaci pro projektování v oboru pozemního stavitelství a mj. též oprávnění od SŽDC, s.o. pro geodetickou činnost v provozované železniční dopravní cestě. Ve specializacích, které svou činností nepokrýváme, využíváme externí odborné spolupracovníky.

Ve všech svých činnostech vždy dodržujeme závazky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zvyšování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců a závazky v oblasti bezpečnosti informací včetně ochrany osobních údajů podle požadavků Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR).

Vždy se snažíme o maximální spokojenost našich zákazníků a máme potěšení z každé dobře provedené práce.